EKINO-BT-J19001
MINI-ITX J19001 9-26VDC
7,085.00 7085.0 ZAR Excl. VAT
KINO-EHL-J6412
MINI-ITX J6412 CPU
6,340.00 6340.0 ZAR Excl. VAT
LI1BV-0L
MINI-ITX MB with J6412 Intel CPU 12VDC 2LAN and 6COM ports
4,330.00 4330.0 ZAR Excl. VAT
LI1BV-0L2
MINI-ITX MB with J6412 Intel CPU 12VDC 2LAN and 6COM ports, TPM
4,865.00 4865.0 ZAR Excl. VAT
LI39
MINI-ITX MB with J6412 Intel CPU 12VDC 2LAN and PCIe x4 slot
4,540.00 4540.0 ZAR Excl. VAT
LI39-TPM
MINI-ITX MB with J6412 Intel CPU 12VDC 2LAN with TPM and PCIe x4 slot
4,690.00 4690.0 ZAR Excl. VAT
MI05-00K
MINI-ITX J6412 CPU 6LAN 12V PCIex1 on side for rear facing card
5,225.00 5225.0 ZAR Excl. VAT
NF9HG-2930
MINI-ITX N2930 12VC 4LAN
5,105.00 5105.0 ZAR Excl. VAT
PD10AI-N4200
Motherb MINI-ITX DC 8V~24V Apollo Lake Pen N4200 DDR3L
4,370.00 4370.0 ZAR Excl. VAT
PD10BI
MINI-ITX J1900 12V DDR3L
2,720.00 2720.0 ZAR Excl. VAT
PD10EHI-J6413
Motherboard MINI-ITX DC 8V~24V Elkhart Lake CPU J6413 DDR4
5,545.00 5545.0 ZAR Excl. VAT
PD10EHI-N6210
Motherboard MINI-ITX DC 8V~24V Elkhart Lake CPU N6210 DDR4
5,005.00 5005.0 ZAR Excl. VAT
PD10EHI-X6413E
Motherboard MINI-ITX DC 8V~24V Elkhart Lake CPU X6413E DDR4
5,455.00 5455.0 ZAR Excl. VAT
PD10RI-N3160
MINI-ITX 8-24V N3160 DDR3L
3,240.00 3240.0 ZAR Excl. VAT
PD14TI
Motherboard Mitac PD14TI (Intel D2500HN) (Intel Atom 2x 1.86Ghz CPU) [FANLESS]
1,615.00 1615.0 ZAR Excl. VAT
ZO-ADLNT-N100-6C2L
Mini-ITX Support Intel®Alder Lake-N (N305/N300/N100) Processor
2,700.00 2700.0 ZAR Excl. VAT