LRS-50-48
379.50 379.50 379.5 ZAR
PSU 220V to 48V 50W
LRS-50-24
356.50 356.50 356.5 ZAR
PSU 220V to 24V 50W
LRS-50-12
379.50 379.50 379.5 ZAR
PSU 220V to 12V 50W