EKINO-BT-J19001
MINI-ITX J19001 9-26VDC
7,315.00 7315.0 ZAR Excl. VAT
KINO-EHL-J6412
MINI-ITX J6412 CPU
6,359.00 6359.0 ZAR Excl. VAT
LI1BV-0L
MINI-ITX MB with J6412 Intel CPU 12VDC 2LAN and 6COM ports
4,470.00 4470.0 ZAR Excl. VAT
LI1BV-0L2
MINI-ITX MB with J6412 Intel CPU 12VDC 2LAN and 6COM ports, TPM
5,025.00 5025.0 ZAR Excl. VAT
MI05-00K
MINI-ITX J6412 CPU 6LAN 12V PCIex1 on side for rear facing card
5,395.00 5395.0 ZAR Excl. VAT
NF9HG-2930
MINI-ITX N2930 12VC 4LAN
5,270.00 5270.0 ZAR Excl. VAT
PD10AI-N4200
Motherb MINI-ITX DC 8V~24V Apollo Lake Pen N4200 DDR3L
4,510.00 4510.0 ZAR Excl. VAT
PD10BI
MINI-ITX J1900 12V DDR3L
2,805.00 2805.0 ZAR Excl. VAT
PD10EHI-J6413
Motherboard MINI-ITX DC 8V~24V Elkhart Lake CPU J6413 DDR4
5,725.00 5725.0 ZAR Excl. VAT
PD10EHI-N6210
Motherboard MINI-ITX DC 8V~24V Elkhart Lake CPU N6210 DDR4
5,170.00 5170.0 ZAR Excl. VAT
PD10EHI-X6413E
Motherboard MINI-ITX DC 8V~24V Elkhart Lake CPU X6413E DDR4
5,630.00 5630.0 ZAR Excl. VAT
PD10RI-N3160
MINI-ITX 8-24V N3160 DDR3L
3,345.00 3345.0 ZAR Excl. VAT
PD11BI
MINI-ITX J1900 ATX MPCIe
3,305.00 3305.0 ZAR Excl. VAT
PD11EHI-J6413
MINI-ITX ATX Elkhart Lake CPU J6413 DDR4, 2x LAN, 2x RS232
4,985.00 4985.0 ZAR Excl. VAT
PD14EHI-J6413
MINI-ITX ATX Elkhart Lake CPU J6413 DDR4
4,225.00 4225.0 ZAR Excl. VAT
PD14RI-N3060
MINI-ITX N3060 2SER 1LPT
3,120.00 3120.0 ZAR Excl. VAT
PD14RI-N3160
MINI-ITX N3160 2SER 1LPT
3,495.00 3495.0 ZAR Excl. VAT
PH14FEI-Q370-12V
Motherboard mini-ITX 8th GEN 12V 2DP TPM socket
6,085.00 6085.0 ZAR Excl. VAT